دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران- تماس با دبیرخانه
تماس

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/7/8 | 

ایمیل: iagrp1392@gmail.Com

شماره تماس: 02186070786 (آقای امینی و جوان)

نشانی دبیرخانه: تهران، خیابان شهید مفتح، نرسیده به خیابان انقلاب، دانشگاه خوارزمی، دانشکده علوم جغرافیایی، دفتر انجمن

نشانی مطلب در وبگاه دومین همایش ملی چشم انداز توسعه پایدار روستایی ایران:
http://ncrsd.khu.ac.ir/find.php?item=1.77.15.fa
برگشت به اصل مطلب